Edukacja

Nasza propozycja dydaktyczna uwzględnia organizację szkoleń szybkiego czytania, technik pamięciowych i efektywnej nauki, kursów gramatyki opisowej i historycznej języka polskiego, indywidualnych zajęć językowych dla obcokrajowców, a także szkoleń z zakresu kompetencji miękkich, których posiadanie weryfikują w znacznej mierze właśnie umiejętności komunikacyjne.

Nasi wykładowcy to wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna – nauczyciele akademiccy, certyfikowani trenerzy technik pamięciowych i szybkiego czytania, profesjonalni korepetytorzy. Wszyscy posiadają bogate doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, co czyni ich praktykami o szerokim zakresie działania.

Dotacje PO KL 6.2

CKiP Dictum świadczy profesjonalne usługi w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nasza oferta obejmuje:

  • sporządzanie dokumentów umożliwiających udział w konkursie;
  • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym: biznesplanów, studium wykonalności, badań rynku, analiz marketingowych, harmonogramów rzeczowo-finansowych, wymaganych oświadczeń;
  • opracowywanie dokumentacji poświadczającej regulaminowe wdrażanie przyznanych środków;
  • rozliczanie projektów dofinansowanych w ramach PO KL 6.2.

Marketing i PR

Dzięki współpracy z wykwalifikowanymi lingwistami, znawcami językoznawstwa pragmatycznego, specjalistami ds. marketingu i kreowania wizerunku, dziennikarzami, recenzentami, tłumaczami i copywriterami Centrum Kształcenia i Promocji oferuje szeroki wybór usług redaktorskich.

Profesjonaliści Dictum opracowują różnorodne formy tekstowe w służbie marketingu, promocji i sprzedaży, w tym: teksty internetowe, pozycjonerskie, informacyjno-reklamowe, dziennikarskie, użytkowe, okolicznościowe i satyryczne w języku polskim lub angielskim. Firma realizuje koncepcje kreatywne, a wśród nich: mechanizmy konkursów, strategie promocji sprzedaży czy skrypty telemarketingowe.