O firmie

Profil działalności

CKiP Dictum powstało w 2010 r. jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie usługami edukacyjnymi w województwie śląskim. Firma, funkcjonująca do września 2013 r. pod nazwą Centrum Kształcenia Kompetencji Dictum, organizowała kursy językowe, szkolenia dla nauczycieli, przygotowania do egzaminu maturalnego i gimnazjalnego, zajęcia terapeutyczne dla uczniów dyslektycznych.

Stały rozwój Dictum zaowocował pozyskaniem nowych, wysoce wykwalifikowanych współpracowników oraz wypracowaniem wewnętrznych standardów obsługi Klienta. Powyższe umożliwiło poszerzenie wachlarza dostępnych produktów oraz objęcie ofertą całego kraju.

Obecnie Centrum Kształcenia i Promocji oferuje szeroko pojęte usługi lingwistyczne. Nasza propozycja dydaktyczna uwzględnia organizację szkoleń szybkiego czytania, technik pamięciowych i efektywnej nauki, kursów gramatyki opisowej i historycznej języka polskiego, indywidualnych zajęć językowych dla obcokrajowców, a także szkoleń z zakresu kompetencji miękkich, których posiadanie weryfikują w znacznej mierze właśnie umiejętności komunikacyjne. Zespół językoznawców CKiP wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie w służbie marketingu, dostarczając Klientom firmy efekty prac copywriterskich, translatorskich i korektorskich, firma pomaga ponadto przyszłym przedsiębiorcom pozyskiwać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach PO KL 6.2. Usługi Dictum obejmują m.in. sporządzanie wniosków, opracowywanie biznesplanów, rozliczanie otrzymanych dofinansowań.

Nasz zespół

Pracownicy Centrum Kształcenia i Promocji Dictum to młodzi, ambitni, charyzmatyczni doktoranci i doktorzy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiadając nieprzeciętną wiedzę oraz bogate doświadczenie jako nauczyciele akademiccy, wykładowcy, trenerzy, kierownicy działów marketingu i PR, dziennikarze, copywriterzy, tłumacze i korektorzy, stanowią zespół wysoce wykwalifikowanych specjalistów.

Nasi teoretycy i praktycy zorientowani są na stałe podnoszenie swoich kwalifikacji oraz podejmowanie coraz trudniejszych wyzwań zawodowych. Kreatywni i otwarci na innowacyjność – chętnie poszukują nietuzinkowych rozwiązań, tworząc w efekcie własne programy nauczania bądź proponując błyskotliwe rozwiązania dedykowane. Ich pasja owocuje pełnym zaangażowaniem w wykonywanie powierzonych zadań, co przekłada się na najwyższą jakość realizowanych projektów.

Misja

Celem działań podejmowanych przez Centrum Kształcenia i Promocji Dictum jest świadczenie usług na poziomie satysfakcjonującym nawet najbardziej wymagającego Klienta.

Firma pragnie ponadto przyczynić się do wzrostu świadomości językowej Polaków. Czyni to, organizując kursy dla osób zobligowanych do intensywnego zgłębiania meandrów polszczyzny (obcokrajowców bądź filologów), prowadząc szkolenia szybkiego czytania ze zrozumieniem, czy w końcu oddając w ręce Klientów poprawne i skuteczne marketingowo teksty.

Wizja

Aktywność Centrum Kształcenia i Promocji Dictum wykracza poza realizację bieżących projektów, obejmując podejmowanie szeregu działań przyczyniających się do rozwoju firmy. Wśród nich należy wymienić pozyskiwanie nowych pracowników i współpracowników, rekrutujących się spośród kadry naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego.

Ponadto CKiP – autor programów nauczania i podręczników technik pamięciowych oraz szybkiego czytania – stale opracowuje zestawy kolejnych profesjonalnych materiałów dydaktycznych, wielopoziomowo usprawniających proces kształcenia.

W swojej działalności firma korzysta z wieloaspektowego wsparcia finansowego w ramach programów dotowanych, jednocześnie projektując dalszy rozwój dzięki dofinansowaniom pozyskanym z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej.