Dotacje PO KL 6.2

CKiP Dictum świadczy profesjonalne usługi w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nasza oferta obejmuje:

 • sporządzanie dokumentów umożliwiających udział w konkursie;
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym: biznesplanów, studium wykonalności, badań rynku, analiz marketingowych, harmonogramów rzeczowo-finansowych, wymaganych oświadczeń;
 • opracowywanie dokumentacji poświadczającej regulaminowe wdrażanie przyznanych środków;
 • rozliczanie projektów dofinansowanych w ramach PO KL 6.2.

Przyszły przedsiębiorca zostaje objęty pomocą na każdym etapie uczestnictwa w projekcie, dlatego też pracownicy Dictum:

 • na podstawie możliwości i oczekiwań Klienta pomagają określić rodzaj przedsięwzięcia, które mógłby z powodzeniem realizować;
 • dokonują analizy dokumentów programowych w odniesieniu do konkretnego pomysłu, sprawdzając jego akceptowalność w obrębie danego konkursu;
 • oceniają projekt pod kątem jego wykonalności i trwałości, identyfikując możliwe problemy i opracowując ich rozwiązania;
 • szacują koszty planowanego przedsięwzięcia, przygotowują dla niego budżet i harmonogram;
 • sporządzają wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami, zaś w przypadku już ukończonego dokumentu – dokonują jego analizy pod kątem realizacji wymagań formalnych i merytorycznych;
 • pomagają dostarczyć wniosek do właściwej instytucji wdrażającej program operacyjny;
 • czuwają nad rozliczeniem finansowym dotacji oraz nad przygotowaniem sprawozdań z realizacji projektu.

100% skuteczności!

Wnioski o dofinansowania unijne w ramach PO KL 6.2 przygotowujemy od 2010 r. Indywidualne podejście do Klienta, rzetelne analizy i unikatowe treści zawarte w biznesplanie, czy w końcu najwyższa staranność na każdym etapie współpracy – to tylko niektóre spośród czynników decydujących o tym, iż żaden z opracowanych przez nas wniosków nie został nigdy odrzucony.

Nasze usługi przyczyniły się do powstania wielu śląskich firm, w tym: Gabinetu Podo-Prestige (Czechowice-Dziedzice), Studia Urody Fashion (Ruda Śląska), Centrum Szkoleniowego Beneficium (Ruda Śląska) czy… CKiP Dictum, którego utworzenie i wczesny etap działalności również sfinansowane zostały dzięki pozyskanym funduszom europejskim.

Wszystkich zainteresowanych naszą pomocą prosimy o kontakt – na podstawie krótkiej ankiety będziemy mogli przygotować ofertę cenową dla danego zapytania.