Język polski dla obcokrajowców

Pracownicy firmy Dictum – doktorzy i doktoranci, wysoce wykwalifikowani nauczyciele akademiccy – posiadają bogate doświadczenie w nauczaniu języka polskiego dorosłych, w tym: obcokrajowców. Wykorzystywane podczas skutecznych zajęć indywidualnych metody dydaktyczne dostosowane są do potrzeb osób niepolskojęzycznych. Centrum Kształcenia i Promocji gwarantuje widoczne efekty nauki już po pierwszych lekcjach. Zapraszamy do kontaktu.

 

Polish for foreigners

Trainers working in CKiP Dictum – highly qualified academics – have extensive experience in teaching Polish language. Effective methods used during individual lessons are tailored to the needs of foreigners. Our company guarantees visible results after first lessons.

Please, do not hesitate to contact us:

  • Phone: +48 32 307 77 11
  • Mobile: +48 887 330 530
  • E-mail: sekretariat@dictum.edu.pl

We are available between 8 a.m. and 4 p.m.