Szkolenia dla firm z zakresu kompetencji miękkich

Organizujemy wysoce spersonalizowane szkolenia zamawiane, służące rozwojowi kompetencji miękkich. Treningi dedykujemy pracownikom firm i instytucji, których obowiązki zawodowe realizowane są dzięki stałej kooperacji z ludźmi. Wiedza zdobyta podczas naszych kursów owocuje wzrostem efektywności pracy osób zatrudnionych w działach obsługi klienta, marketingu i PR, zaopatrzenia i sprzedaży, logistyki i administracji. Zajęcia poruszają tematykę z zakresu m.in.:

  • werbalnej i pozawerbalnej komunikacji interpersonalnej,
  • języka argumentacji i perswazji,
  • sztuki autoprezentacji i wystąpień publicznych,
  • budowania efektywnego zespołu,
  • innowacyjności w pracy indywidualnej i grupowej,
  • radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym,
  • zarządzania czasem oraz skutecznego planowania.

Zapraszamy do kontaktu – poznawszy potrzeby Klienta, przygotujemy indywidualną ofertę.