Kariera

W związku z dynamicznym rozwojem Centrum Kształcenia i Promocji Dictum, chętnie poszerzymy nasz zespół specjalistów o wykwalifikowanych trenerów, copywriterów i tłumaczy.

Ponadto zlecimy pozyskiwanie klientów w oparciu o atrakcyjny system prowizyjny. Nawiążemy współpracę z ambitnym, przedsiębiorczym managerem sprzedaży lub firmą handlową.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z opisem doświadczenia na adres: rekrutacja.ckip@gmail.com – zapraszamy do aplikowania!

Dokumenty aplikacyjne winny zostać opatrzone następującą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, na potrzeby realizacji zadań wynikających z prowadzonej rekrutacji. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przez Centrum Kształcenia i Promocji Dictum przekazanych dokumentów oraz na przetwarzanie moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia fizycznej i elektronicznej bazy danych, co umożliwi wykorzystanie mojej aplikacji w kolejnych procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Informuję, iż swoje dane osobowe, zawarte w dokumentach aplikacyjnych, udostępniam dobrowolnie. Przyjmuję do wiadomości, że pracodawca ma prawo przechowywać moje dokumenty aplikacyjne przez okres 5 lat od chwili ich otrzymania, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, oraz że zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym zakresie mogę odwołać w każdej chwili, kierując do firmy Centrum Kształcenia i Promocji Dictum stosowne oświadczenie.

Aplikacje pozbawione powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostaną zniszczone / usunięte. Jednocześnie informujemy, iż nadesłanych dokumentów nie zwracamy, oraz że zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.